Міністерство соціальної політики України
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ

(ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПАРАТ)
Волинський обласний центр зайнятості

 

 

НАКАЗ

 

 

27.09.2017

Луцьк

                            № 325

 

 

 

 

Про організацію роботи Волинського

обласного центру зайнятості

щодо надання адміністративних послуг

 

 

На виконання Закону України «Про адміністративні послуги» № 5203-VI від 06.09.2012 зі змінами (далі - Закон), з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 44 «Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративних послуг», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення бар’єрів для залучення іноземних інвестицій» від 23.05.2017 № 2058, Закону України «Про зайнятість населення» від 25.07.2012 № 5067-VI із змінами і доповненнями

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Затвердити інформаційні картки адміністративної послуги з:

- видачі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства (додаток 1);

- продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства (додаток 2);

- внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства (додаток 3);

- скасування дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на території України за заявою роботодавця (додаток 4).

 

2. Затвердити технологічні картки адміністративної послуги з:

- видачі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства (додаток 5);

- продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб  без громадянства (додаток 6);

- внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства (додаток 7);

- скасування дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на території України за заявою роботодавця (додаток 8).

 

3. Начальнику відділу організації надання послуг роботодавцям Меріді О.В.:

 

3.1 Забезпечити надання адміністративних послуг щодо видачі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, скасування дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на території України за заявою роботодавця, у відповідності до вимог чинного законодавства;

3.2 Розмістити інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг на інформаційному стенді;

3.3 У разі внесення змін до відповідних законів чи інших нормативно-правових актів, забезпечити внесення змін у встановленому порядку  до інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, затверджених цим наказом, у термін не пізніше одного місяця після набрання чинності таких змін;

3.4 Забезпечити надання суб’єкту звернення, який звернувся  за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), інформації щодо застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні (ст.42 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI зі змінами і доповненнями).

 

4. Начальнику відділу інформаційної роботи  Баранюк О.В. розмістити цей наказ, інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг на веб-порталі Волинського обласного центру зайнятості.

 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора Корецьку С.М. 

 

 

 

Директор                                                                                                                                                                                     Р.Романюк