16.02.2023 | 15:08

Одна з активних програм служби зайнятості щодо сприяння підвищенню конкурентоспроможності на ринку праці всіх охочих – це видача ваучерів на навчання. Цією можливістю можуть скористатися особи певних категорій, щоби здобути нову професію чи підвищити кваліфікацію. Для роботодавців – це шанс мати необхідний кваліфікований персонал.

За сприяння Волинського обласного центру зайнятості незареєстровані безробітні, які мають професійно-технічну або вищу освіту, і не пенсіонери можуть одноразово отримати ваучер для підтримання конкурентоспроможності на ринку праці. Основні вимоги прописані у ст. 30 ЗУ Закону України «Про зайнятість населення":

  • вік – старше за 45 років;
  • страховий стаж – не менше як 15 років;
  • особам, звільненим з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції або Державної кримінально-виконавчої служби у зв’язку із скороченням чисельності, штату або за станом здоров’я до досягнення ними встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку, за наявності вислуги не менше 10 років, які не набули права на пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”;
  • особам, звільненим з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, до досягнення ними встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку та за умови звернення протягом трьох років з дня звільнення;
  • внутрішньо переміщеним особам працездатного віку за відсутності підходящої роботи.

Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання, але не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму. На  01.01.2023 року ця сума становить 26 840 грн.

Оплата ваучера здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття виходячи з його фінансових можливостей. У разі коли вартість навчання в закладі освіти перевищує максимальну вартість ваучера, особа або роботодавець можуть здійснити оплату різниці вартості навчання.

Навчання

На підставі ваучера здійснюється перепідготовка, спеціалізація, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності, підготовка на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні.

Навчання здійснюють професійно-технічні та вищі навчальні заклади, підприємства, установи та організації, які мають ліцензію на провадження діяльності з надання освітніх послуг, за затвердженим Міністерством соцполітики України переліком професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер. Перелік тут.

Особа вибирає професію, спеціальність за вище зазначеним переліком, а також форму та місце навчання.

Документи, які подають для отримання ваучера до центру зайнятості:

  • паспорт;
  • трудову книжку (дублікат/копія трудової книжки);
  • документ про професійно-технічну або вищу освіту (дублікат);
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від його прийняття).

Особи, які були звільнені з військової служби подають копію витягу з наказу про звільнення військовослужбовця з військової служби та інші документи, які підтверджують підставу звільнення.

Особи, які звільнені з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції подають також копію посвідчення учасника бойових дій та копію довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України або копію довідки про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення.

Внутрішньо переміщені особи подають також довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Із зазначених документів у присутності особи знімаються копії, які засвідчуються її підписом. Для підтвердження страхового стражу за період військової служби подається довідка (за наявності).

Хто приймає рішення про видачу ваучера?

Рішення про видачу ваучера приймається центром зайнятості не пізніше ніж на восьмий робочий день з дня подання вищезазначених документів. Центр зайнятості інформує особу про прийняте рішення щодо видачі ваучерів протягом трьох робочих дні з дня його прийняття.

Для отримання ваучера необхідно звернутися до центру зайнятості протягом п’яти робочих днів з дня надходження відповідного повідомлення.

Договір про навчання укладається між навчальним закладом та особою упродовж 90 днів після видачі ваучера. Своєю чергою,  навчальний заклад інформує центр зайнятості про виконання особою умов договору про навчання, зокрема, відвідування занять і виконання навчальної програми.

Відшкодування

У разі дострокового припинення дії договору про навчання заклад освіти подає протягом п’яти робочих днів центру зайнятості копію наказу про дострокове припинення навчання, розрахунок невикористаної частини коштів, передбачених для оплати вартості навчання, повертає через три робочі дні таку частину на рахунок центру зайнятості із зазначенням у платіжному дорученні прізвища, імені та по батькові особи і номера ваучера.

У разі дострокового припинення навчання без поважних причин особа відшкодовує протягом 30 робочих днів, перерахувавши на рахунок закладу освіти частину його витрат за період фактичного навчання. Заклад освіти упродовж п’яти робочих днів повертає на рахунок центру зайнятості, який видав ваучер, кошти, що надійшли від особи, із зазначенням у платіжному дорученні прізвища, імені та по батькові особи і номера ваучера.

Якщо ви хочете  оволодіти інноваційними підходами в роботі й бути попереду молоді не тільки у досвіді, а й у знаннях та навичках, в цьому вам допоможе Волинський обласний центр зайнятості. Наші контакти тут https://vol.dcz.gov.ua/storinka/kontaktni-telefony-volynskogo-oblasnogo-centru-zaynyatosti

Нагадуємо, отримати інформацію можна також, зателефонувавши на гарячі лінії – (0332) 72-52-40, (066) 353-74-95, (068) 063-42-15.