19.09.2023 | 10:15

Служба зайнятості допомагає українцям не лише знайти роботу, але й освоїти нові професії та спеціальності на ринку праці. Як це зробити? Легко! Потрібно скористатися ваучером на навчання.

Що таке ваучер?

Це документ, який дає право одноразово пройти навчання за встановленим переліком професій та спеціальностей (посилання на перелік)

Яка його вартість?

Вартість ваучера встановлюється у межах вартості навчання і не може перевищувати 10-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Зараз його вартість – 26 840 гривень. Оплачує ваучер Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Де можна навчатися?

У закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, підприємствах, установах та організаціях, які мають ліцензію на освітню діяльність, за затвердженим Мінекономіки переліком професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер.

Як подати заявку?

Подати заявку на отримання ваучера можна онлайн (https://voucher.dcz.gov.ua/ ), або звернувшись до найближчого центру зайнятості.

Які документи потрібно підготувати?

Для отримання ваучера особа подає центру зайнятості заяву за формою, а також надає:

  • паспорт громадянина України;
  • трудову книжку (дублікат трудової книжки) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. У разі, коли трудова книжка зберігається у роботодавця, подається її копія, засвідчена роботодавцем. У разі відсутності трудової книжки або відповідних записів в ній подається довідка чи цивільно-правовий договір, що підтверджують період зайнятості особи;
  • документ про професійну (професійно-технічну) або фахову передвищу, або вищу освіту (дублікати таких документів) чи еДокумент про освіту (за наявності);
  • документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті громадянина України), який надається у разі відсутності в паспорті громадянина України інформації про реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • відомості про номер довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, дату видачі та найменування органу, що її видав.

Коли буде рішення про видачу ваучера?

Рішення приймає центр зайнятості не пізніше ніж на восьмий робочий день з дня подання вищезазначених документів. Фахівці центру інформують людину про прийняте рішення щодо видачі ваучерів упродовж трьох робочих днів з дня його прийняття.

Куди звернутися аби отримати ваучер?

Людині, яка отримала позитивне рішення, потрібно звернутися до центру зайнятості упродовж п’яти робочих днів з дня надходження відповідного повідомлення.