Метрологія (від грецького metron – міра, вимірювальний пристрій) – наука, що вивчає загальноприйняті основи вимірювань, методи і засоби, одиниці фізичних величин, принципи забезпечення уніфікації вимірювань і засобів.
  У метрології розглядаються такі поняття, як еталони і засоби вимірів, застосування зразкових засобів вимірів до засобів вимірювання, які використовуються у виробництві.

Чим займаються метрологи?

  Найперше, метролог перевіряє точність і якість роботи усіх приладів, які підприємства і установи використовують у своїй діяльності, тобто перевіряє можливість використовувати їх за призначенням. За необхідності ремонтує і налагоджує засоби вимірювання.

  По-друге, під час проектування нових виробів і систем необхідно проводити метрологічну експертизу технічної документації, яку розробляють. Метролог проводить дослідження (випробування) і виконує експертну оцінку продукції (товарів, робіт, послуг).

  Окрім цього, до його обов’язків входить проведення  оцінки стану вимірів на підприємствах, організаціях, установах, метрологічний нагляд за випуском, станом і використанням засобів вимірів, контроль і нагляд за дотриманням обов’язкових вимог законодавчих та інших правових актів у сфері метрології і стандартизації, атестація випробувального устаткування, експертна оцінка кількості та якості товарів, що імпортуються і експортуються.

  Метролог організовує роботу із метрологічного забезпечення розробки, виробництва, випробувань і експлуатації продукції, що випускається підприємством. Керує підготовкою проектів і планових завдань із впровадження нової вимірювальної техніки, організаційно-технічних заходів щодо підвищення ефективності виробництва, удосконалення метрологічного забезпечення, засобів і методів вимірів, контролю і випробувань.
Забезпечує складання локальних схем, встановлення оптимальної періодичності і розробку календарних графіків перевірки засобів вимірювань. Очолює роботу із проведення метрологічної експертизи конструкторської та іншої технічної документації, яка розробляється на підприємстві, а також такої, яка поступає від інших підприємств і організацій. Бере участь у випробуваннях автоматизованих виробничих процесів, пов’язаних із застосуванням засобів вимірювання, у роботі за визначенням потреби підприємства у цих засобах. Забезпечує впровадження сучасних методів і засобів вимірювань, а також проведення робіт за оцінкою погрішностей вимірювань. Організовує роботу з аналізу стану метрологічного забезпечення, проведення метрологічних атестацій нестандартизованих засобів вимірювань, розробку, узгодження і затвердження методик, інструкцій та іншої нормативно-технічної документації з їхньої перевірки, а також атестації засобів вимірювань після їхнього відновлення, ремонту і перевірки. Здійснює контроль за оснащенням технологічного процесу усіма передбаченими регламентом засобами вимірювань, відповідністю використання у підрозділах підприємства засобів і методів вимірювань вимогам дотримання заданих режимів виробництва та якості продукції.

  Позатим, метролог організовує підготовку технічних завдань на проектування і розробку засобів вимірювань спеціального призначення. Забезпечує комплектацію обмінного фонду засобів вимірювань, випробувань і контролю, збереження і звірки зі встановленим порядком робочих еталонів, ремонт і вміст в належному стані зразків засобів вимірювань. Сприяє впровадженню державних і галузевих стандартів, стандартів підприємства та іншої нормативно-технічної документації, що регламентує норми точності вимірювань, методи і засоби перевірки. Керує роботою зі складання встановленої звітності і представлення її в органи державної метрологічної служби. Організовує роботу з підвищення кваліфікації працівників метрологічної служби. Керує працівниками підприємства, які здійснюють метрологічний контроль і метрологічне забезпечення виробництва.

  За детальною інформацією звертайтеся до будь-якого центру зайнятості.

За матеріалами http://proforientator.info/?page_id=1686