До відома роботодавців, у яких працюють іноземці!

Мінімальна заробітна плата з 01.01.2021р.

(ст. 8 ЗУ «Про державний бюджет України на 2021 рік»)

Прожитковий мінімум для працездатних осіб з 01.01.2021р.

(ст. 7 ЗУ «Про державний бюджет України на 2021 рік»)

Оплата дозволу на строк:

(п.1 ст.42-4 ЗУ «Про зайнятість населення»)

6 000,00 грн.

(шість тисяч гривень 00 коп.)

2 270,00 грн.

(дві тисячі двісті сімдесят гривень 00 коп.)

від 1 (одного) до 3 (трьох) років, або їх дія продовжується на такий строк – шість прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлених законом на 01 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи

13 620,00 грн.

(тринадцять тисяч шістсот двадцять гривень 00 коп.)

від 6 (шести) місяців до 1 (одного) року включно або їх дія продовжується на такий строк - чотири прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлені законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи

9 080,00 грн.

(дев’ять тисяч вісімдесят гривень 00 коп.)

до 6 (шести) місяців або їх дія продовжується на такий строк, - два прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлені законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи.

4 540,00 грн.

(чотири тисячі п’ятсот сорок гривень 00 коп.)