Додаток 5

до наказу Волинського обласного центру зайнятості

                                                                     10.11.2022 № 296

Інформаційна картка

адміністративної послуги з видачі дублікату дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, яка надається через центри надання адміністративних послуг

Волинський обласний центр зайнятості
 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

Волинський обласний центр зайнятості,

вул. Богдана Хмельницького, буд.3-а , 3 поверх, каб. 8, м. Луцьк, 43025

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок - четвер: 8-00 – 17-15

п'ятниця: 8-00 – 16-00                   

обідня перерва: 13-00 – 14-00

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Телефон, факс – (0332) 725437 - сектор з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства; 
E-mail: inspec@volsz.gov.ua,

http://www.dcz.gov.ua/vol

4.

Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги

Департамент (Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку) Луцької міської ради , вул. Лесі Українки, буд.35, м. Луцьк, 43025

5.

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

Понеділок - четвер: 8-00 – 17-00

п'ятниця: 8-00 – 15-00                   

Субота, Неділя - вихідний

6.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги

тел./факс (0332)78-79-95

E-mail: cnap@lutskrada.gov.ua

http://e-services.volyn.ua/

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

7.

Закон України

Закон України „Про зайнятість населення” (далі – Закон)

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Звернення роботодавця.

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

У разі втрати дозволу роботодавець повідомляє про це регіональний центр зайнятості, який видав дозвіл.

Заява у довільній формі про видачу дублікату дозволу.

У разі пошкодження дозволу його дублікат видається за умови подання роботодавцем відповідної заяви разом із пошкодженим дозволом.

10.

Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Подає роботодавець особисто або уповноважена ним особа через центр надання адміністративних послуг.

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатна

12.

Строк надання адміністративної послуги

Сім робочих днів з дня отримання заяви

13.

Результат надання адміністративної послуги

Видача дублікату дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

 

 

14.

Способи отримання відповіді (результату)

Рішення оформлюється наказом регіонального центра зайнятості та не пізніше ніж протягом двох робочих днів з дня його прийняття розміщується на офіційному веб-сайті регіонального центра зайнятості та повідомляється роботодавцю засобами електронного зв’язку.