Міністерство соціальної політики України
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ

(ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПАРАТ)
Волинський обласний центр зайнятості

 

    НАКАЗ

                               

11.03.2019

Луцьк

                               №83

 

 

 

 

 

 

 

Про організацію роботи

щодо надання адміністративних послуг

 

         На виконання Закону України «Про  адміністративні послуги» № 5203-VI від 06.09.2012, відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067 – VI, Розпорядження Кабінету Міністрів України № 523-р від 16.05.2014 року «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» (надалі - Розпорядження) та у зв’язку з підписанням меморандуму про співпрацю між Волинським обласним центром зайнятості та Департаментом «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради  від 06.03.2019 року,

 

НАКАЗУЮ:

          1. Завідувачу сектору з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства  Скольбушевській О.М. забезпечити:

         1.1. з 18.03.2019 року надання адміністративних послуг визначених пунктом 106 Переліку адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центри надання адміністративних послуг затвердженого Розпорядженням (надалі – адміністративні послуги) через Департамент «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради;

          1.2. взаємодію з Департаментом «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради для належної організації надання адміністративних послуг, у тому числі здійснення адміністраторами прийому заяв суб’єктів звернень, видачі їм оформлених результатів наданих адміністративних послуг або рішень про відмову в їх наданні.

       2. Визнати таким, що втратив чинність наказ Волинського обласного центру зайнятості від 30.01.2019 року №38 «Про організацію роботи Волинського обласного центру зайнятості щодо надання адміністративних послуг».

          3.  Затвердити інформаційні картки  адміністративних послуг з:

  • видачі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства (додаток 1);
  • продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства (додаток 2);
  • внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства (додаток 3);
  • скасування дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства (додаток 4).

          4. Затвердити технологічні картки  адміністративних послуг з:

  • видачі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства (додаток 5);
  • продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства (додаток 6);
  • внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства (додаток 7);
  • скасування дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства (додаток 8).

          5. Завідувачу сектору з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства  Скольбушевській О.М.:

          5.1. розмістити інформацію про дату, перелік і порядок надання адміністративних послуг через Департамент «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради з урахуванням частини 2 ст.6 Закону України «Про надання адміністративних послуг» у місцях прийому суб’єктів звернень»;

         5.2. у разі внесення змін до відповідних законів чи інших нормативно-правових актів, забезпечити внесення змін у встановленому порядку до інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, затверджених цим наказом, у термін не пізніше одного місяця після набрання чинності таких змін.

       6. Начальнику відділу інформаційної роботи Левчук Ю.В. розмістити інформацію про дату, перелік і порядок надання адміністративних послуг через Департамент «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради з урахуванням частини 2 ст.6 Закону України «Про надання адміністративних послуг» у місцях прийому суб’єктів звернень»,  цей наказ на веб - порталі Волинського обласного центру зайнятості до 20.03.2019 року.

          7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

           Директор                                                                                                                                                                                                         Р. Романюк                                                                 

 

                                                                                    

Наказ підготовлено сектором з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства  Волинського обласного центру зайнятості