18 квітня на базі Волинського обласного центру зайнятості в рамках навчання провідних юрисконсультів базових центрів та районних філій Волинського ОЦЗ, провідний інспектор з питань запобігання та виявлення корупції Волинського ОЦЗ Ігор Лещенко розповів фахівцям про дотримання спеціальних обмежень, встановлених антикорупційним законодавством.

Із провідними юрисконсультами апарату, базових центрів та районних філій  Волинського ОЦЗ обговорили конкретні приклади порушень чинного законодавства України у сфері запобігання корупції, що мали місце протягом 2018–2019 років у регіональних центрах зайнятості, провели анкетування провідних юрисконсультів щодо питань пов’язаних із вдосконаленням роботи відповідальних осіб у сфері запобігання корупції у базових центрах та районних філіях Волинського ОЦЗ, покращення методичної та консультаційної допомоги з цього напрямку службової діяльності.

Надаючи відповідь на запитання фахівців центру, провідний інспектор з питань запобігання та виявлення корупції Волинського обласного центру зайнятості Ігор Лещенко роз’яснив окремі практичні питання щодо запобігання та врегулювання потенційного й реального конфлікту інтересів при виконанні службових обов’язків, законодавчі вимоги до посадових осіб юридичної особи публічного права, а також окремі приклади судової практики з цього питання.

Підсумовуючи заняття, Ігор Лещенко наголосив, що важливим елементом запобігання корупції є відчуття кожним працівником Волинського ОЦЗ особистої відповідальності за досягнення загальної мети створення вільного від корупції регіонального центру зайнятості, що має позитивно вплинути на покращення роботи органу та сприятиме  підвищенню його авторитету.

Провідний інспектор з питань запобігання та виявлення корупції Волинського обласного центру зайнятості Ігор Лещенко