Державний центр зайнятості

ВОЛИНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ

НАКАЗ

10.11.2022

м. Луцьк

                             № 296

 

 Про організацію роботи Волинського

 обласного центру зайнятості щодо надання

 адміністративних послуг

         Відповідно до статті 8 Закону України «Про  адміністративні послуги», статті 42, статей 421-4210 Закону України «Про зайнятість населення», на виконання наказу Державного центру зайнятості від 08.11.2022 № 118 «Про затвердження типових інформаційних карток та примірних технологічних карток адміністративних послуг у сфері видачі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства», розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523 «Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг», із змінами та з метою належної організації роботи та запровадження єдиного підходу до надання послуг з видачі, продовження дії, внесення змін, скасування дозволу та видачі дублікату дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства через центри надання адміністративних послуг

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити, такі що додаються:

         інформаційну картку та технологічну картку адміністративної  послуги з видачі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, яка надається через центри надання адміністративних послуг (додаток 1, додаток 6);

         інформаційну картку та технологічну картку адміністративної  послуги з продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, яка надається через центри надання адміністративних послуг (додаток 2, додаток 7);

         інформаційну картку та технологічну картку адміністративної  послуги з внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, яка надається через центри надання адміністративних послуг (додаток 3, додаток 8);

         інформаційну картку та технологічну картку адміністративної  послуги із скасування дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, яка надається через центри надання   адміністративних послуг (додаток 4, додаток 9);

          інформаційну картку та технологічну картку адміністративної  послуги з видачі дублікату дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, яка надається через центри надання адміністративних послуг (додаток 5, додаток 10).

         2. Завідувачу сектору з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства  Скольбушевській О.М.:

         2.1. Розмістити оновлені інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг на інформаційному стенді Волинського обласного центру зайнятості;

         2.2. Надати Департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради оновлені інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг;

         2.3. Забезпечити надання адміністративних послуг щодо видачі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, скасування дозволу  на застосування праці іноземців та осіб без громадянства,  видачі дублікату дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, яка надається через Департамент «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради за заявою роботодавця, у відповідності до вимог чинного законодавства;

         2.4. У разі внесення змін до відповідних законів чи інших нормативно-правових актів, забезпечити внесення змін у встановленому порядку до інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, затверджених цим наказом, у термін не пізніше одного місяця після набрання чинності таких змін.

         3. Визнати таким, що втратив чинність наказ Волинського обласного центру зайнятості від 28.09.2021 № 350 «Про організацію роботи Волинського обласного центру зайнятості щодо надання адміністративних послуг».

         4. В. о. начальника відділу інформаційної роботи Лесюк І. Л. розмістити цей наказ, інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг на вебпорталі Волинського обласного центру зайнятості.

         5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.