№             з/п

Номер та дата видачі дозволу

Номер та дата наказу про скасування дозволу

1

№ 737 від 20.03.2018

№ 355 від 09.08.2018