№               з/п

Номер та дата видачі дозволу

Номер та дата наказу про скасування дозволу

1

№845 від 31.08.2018

№286 від 01.08.2019

2

№868 від 19.09.2018

№286 від 01.08.2019