№               з/п

Номер та дата видачі дозволу

Номер та дата наказу про скасування дозволу

1

№856 від 05.09.2018

№129 від 15.04.2019

2

№762 від 07.06.2018

№129 від 15.04.2019

О.Скольбушевська – завідувач сектору з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства