№               з/п

Номер та дата видачі дозволу

Номер та дата наказу про скасування дозволу

1

№718 від 20.10.2017

№277 від 26.07.2019