Реєстр рішень Волинського обласного центру зайнятості з питань скасування дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства в області  від  31.01.2019 р.

№               з/п

Номер та дата видачі дозволу

Номер та дата наказу про скасування дозволу

1

№730 від 29.01.2018

№44від 31.01.2019

О.Скольбушевська, завідувач сектору з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства