Реєстр рішень Волинського обласного центру зайнятості з питань скасування дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства в області  від  31.08.2018р.

№               з/п

Номер та дата видачі дозволу

Номер та дата наказу про скасування дозволу

1

№ 759 від 06.06.2018

№ 400 від 31.08.2018

2

№761 від 07.06.2018

№ 400 від 31.08.2018

3

№763 від 07.06.2018

№ 400 від 31.08.2018

4

№ 765 від 07.06.2018

№ 400 від 31.08.2018

5

      № 760 від 07.06.2018

№ 400 від 31.08.2018

6

№ 764 від 07.06.2018

№ 400 від 31.08.2018

О. Меріда, начальник відділу організації надання послуг роботодавцям