Волинський обласний центр зайнятості оголошує відбір закладів освіти для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання в період навчання.

Задля забезпечення належних умов для організації професійного навчання безробітних, раціонального використання коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та відповідно до п. 3 Порядку відбору навчальних закладів для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання в період навчання, затвердженого Наказом Міністерства соціальної політики України 16.05.2013 року № 269, повідомляємо про проведення відбору закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, виду діяльності і господарювання (далі – заклади освіти), які надають освітні послуги з організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) послуг із проживання зареєстрованих безробітних у період навчання.

Пропозиції закладів освіти про участь у відборі прийматимуть за адресою: 43025, м. Луцьк, вул. Б. Хмельницького, 3А, Волинський обласний центр зайнятості, відділ організації профнавчання (каб. 2), контактний телефон: (0332) 72-53-01.

Пропозиції щодо участі у відборі приймають від 20.01.2020 року в понеділок–четвер із 8.00 до 17.15 години, в п’ятницю та передсвяткові дні – з 8.00 до 16.00 години (обідня перерва – з 13.00 до 14.00 години).

Для участі у відборі заклади освіти подають пропозиції разом із такими документами:

1) щодо організації професійного навчання:

- інформація про наявність у закладу освіти ліцензії для провадження діяльності з надання освітніх послуг за заявленою професією або групою споріднених професій, віднесених до одного класу (підкласу, групи) класифікаційного угруповання Національного класифікатора професій ДК 003:2010, або за спеціальністю (програмою, галуззю знань);

- інформація про наявність у закладу освіти свідоцтва про атестацію закладу професійної (професійно-технічної) освіти чи сертифіката про акредитацію освітньої програми за відповідною спеціальністю (за наявності);

- кошторис витрат на професійне навчання однієї особи за весь період навчання за окремою професією, спеціальністю (програмою, галуззю знань), складений відповідно до Порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23 липня 2010 року №736/902/758, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 року за №1196/18491, та інших вимог законодавства, що регламентує діяльність закладу освіти;

- інформація в довільній формі про матеріально-технічне, навчально-методичне та кадрове забезпечення закладу освіти, наявність баз для проведення виробничої практики.

2) щодо організації проживання в період навчання:

- інформація в довільній формі про кількість місць для забезпечення проживання зареєстрованих безробітних у період професійного навчання;

- інформація в довільній формі про умови проживання та їх відповідність санітарним нормам, установленим законодавством;

- кошторис витрат або калькуляція на проживання одного слухача на добу, складені відповідно до Порядку надання інших платних послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23 липня 2010 року N736/902/758, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 року за N1196/18491, та інших вимог законодавства, що регламентує діяльність закладу освіти.

Заклад освіти надає в довільній формі інформацію про доступність будівель, споруд і приміщень закладу освіти для осіб з особливими освітніми потребами.

Всі пропозиції вкладаються в папку та  подаються до Волинського обласного центру зайнятості з написом «На відбір закладів освіти (професійне навчання)» та (або) «Проживання в період навчання», з зазначенням повної назви закладу освіти.

Заклади освіти забезпечують актуальність відомостей про професії, спеціальності (програми, галузі знань), за якими буде здійснюватися професійне навчання зареєстрованих безробітних; про матеріально-технічне, навчально-методичне, кадрове забезпечення; про наявність баз для проведення виробничої практики; про вартість навчання та (або) проживання та в разі припинення провадження освітньої діяльності чи анулювання ліцензії для провадження діяльності з надання освітніх послуг за професією, групою споріднених професій, віднесених до одного класу (підкласу, групи) класифікаційного угруповання Національного класифікатора професій ДК 003:2010, або спеціальністю (програмою, галуззю знань), заклад освіти протягом 15 робочих днів інформує обласний центр зайнятості.

Критеріями прийнятності закладів освіти щодо організації професійного навчання зареєстрованих безробітних є:

- місце розташування закладу освіти в межах Волинської області;

- наявність у закладу освіти ліцензії для провадження діяльності з надання освітніх послуг за заявленою професією або групою споріднених професій, віднесених до одного класу (підкласу, групи) класифікаційного угруповання Національного класифікатора професій ДК 003:2010, або за спеціальністю (програмою, галуззю знань);

- наявність матеріально-технічного, навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу освіти, потрібного для повного виконання навчальних планів та освітніх програм;

- наявність баз для проведення виробничої практики.

Критеріями прийнятності закладів освіти щодо організації проживання зареєстрованих безробітних у період навчання є відповідність умов проживання санітарним нормам, установленим законодавством.

Відбір закладів освіти проводить Комісія, яка протягом 10 робочих днів із дня отримання пропозицій закладу освіти перевіряє комплектність і правильність поданих пропозицій, відповідність закладів освіти критеріям прийнятності закладів освіти щодо організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання в період навчання та за наявності аргументованих зауважень щодо комплектності й правильності поданих документів письмово повідомляє про них заклад освіти.

Заклади освіти – учасники відбору мають право замінити, відкликати подані документи або внести до них зміни протягом 10 робочих днів з моменту отримання письмових зауважень Комісії.

У разі ненадання закладом освіти в установлені строки документів із врахуванням аргументованих зауважень Комісії заклад освіти до Переліку закладів освіти не вноситься.

За результатами відбору формується Перелік закладів освіти для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання у період навчання.

Перелік закладів освіти, які пройшли відбір, центр зайнятості розміщує на власному вебсайті.

Між центром зайнятості та закладом освіти, який пройшов відбір та включений до Переліку закладів освіти, укладається Договір про співпрацю щодо організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання у період навчання.

Список професій (спеціальностей, програм, галузей знань), за якими організовують професійне навчання зареєстрованих безробітних

 • Агент з організації туризму
 • Агент з постачання
 • Адміністратор
 • Бармен
 • Бджоляр
 • Верстатник деревообробних верстатів
 • Верстатник широкого профілю
 • Взуттьовик з ремонту взуття
 • Візажист
 • Водій автотранспортних засобів
 • Водій навантажувача
 • Водій тролейбуса
 • Водолаз
 • Гірник очисного забою
 • Гірник підземний
 • Гірничомонтажник підземний
 • Діловод
 • Електрогазозварник
 • Електрозварник ручного зварювання
 • Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж
 • Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
 • Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин
 • Електрослюсар підземний
 • Закрійник
 • Зварник пластмас
 • Касир торговельного залу
 • Коваль ручного кування
 • Комплектувальник меблів
 • Кондитер
 • Косметик
 • Кравець
 • Кухар
 • Ланцюгов'язальник
 • Лицювальник-плиточник
 • Лісоруб
 • Маляр
 • Манікюрник
 • Машиніст автогрейдера
 • Машиніст екскаватора
 • Машиніст бульдозера
 • Машиніст крана автомобільного
 • Машиніст крана (кранівник)
 • Машиніст (кочегар) котельні
 • Машиніст підземних установок
 • Молодша медична сестра з догляду за хворими
 • Монтажник гіпсокартонних конструкцій
 • Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування
 • Муляр
 • Налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції
 • Оператор заправних станцій
 • Оператор верстатів з програмним керуванням
 • Оператор котельні
 • Оператор на автоматичних та напівавтоматичних лініях у деревообробленні
 • Охоронник
 • Офіціант
 • Перикюрник
 • Пекар
 • Перукар (модельєр)
 • Плодоовочівник
 • Пожежний-рятувальник
 • Покоївка
 • Продавець продовольчих товарів
 • Продавець непродовольчих товарів
 • Прохідник
 • Рибовод (кваліфікований робітник)
 • Слюсар-сантехнік
 • Слюсар з механоскладальних робіт
 • Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів
 • Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування
 • Слюсар-ремонтник
 • Столяр будівельний
 • Стропальник
 • Токар
 • Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва
 • Флорист
 • Фрезерувальник
 • Швачка
 • Штукатур
 • Безпечне ведення робіт при виготовленні виробів з дерева
 • Вивчення нової техніки і прогресивних технологій вирощування та захисту основних сільськогосподарських культур
 • Діяльність їдалень, основи раціонального та безпечного харчування
 • Комп’ютеризований бухгалтерський облік
 • Навчання та періодична перевірка знань операторів з будови та безпечної експлуатації котлів
 • Навчання з питань охорони праці та технічної експлуатації котлів (для машиністів (кочегарів) котельні)
 • Навчання з питань охорони праці та технічної експлуатації котлів (для операторів котельні)
 • Новітні технології в організації харчування дітей в шкільних їдальнях
 • Основи підприємництва та бізнес-планування
 • Підприємець-початківець
 • Сучасні технології вирощування та збирання плодово-ягідних та овочевих культур
 • Сучасні технології вирощування сільськогосподарських культур

Також пропонуємо закладам освіти подавати пропозиції для участі у відборі за іншими професіями (спеціальностями, програмами, галузями знань), за якими навчальні заклади мають ліцензії для провадження діяльності з надання освітніх послуг.