Додаток  10

до наказу Волинського обласного  центру зайнятості

                                                                  10.11.2022 № 296

Технологічна картка

адміністративної послуги із видачі дублікату дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, яка надається через центри надання адміністративних послуг

Волинський обласний центр зайнятості
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурний підрозділ, відповідальний за етапи (дію, рішення)

Строки виконання етапів

(дія, рішення)

1.

Прийом та реєстрація заяви

з пакетом документів

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

Центр надання адміністративних послуг

У день надходження

2.

Передача/прийом заяви суб’єкта звернення з доданими документами

Кур’єр центру надання адміністративних послуг/ працівники сектору з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Центр надання адміністративних послуг/ Сектор з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

У день надходження або у наступний робочий день

з дня находження

заяви

3.

Відмітка про отримання від центру надання адміністративних послуг та реєстрація регіональним центром зайнятості заяви роботодавця

Завідувач сектору, провідний інспектор

Сектор з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

У день отримання заяви

4.

Прийняття рішення регіональним центром зайнятості щодо скасування дозволу

Керівник регіонального центру зайнятості

Сектор з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

7 робочих днів

з дня отримання заяви

5.

Повідомлення роботодавця про прийняте рішення

Завідувач сектору, провідний інспектор

Сектор з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

1 робочий день після прийняття відповідного рішення

Механізм оскарження результату надання адміністративної послуги.

Рішення про відмову у видачі дублікату дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства може бути оскаржене до Державного центру зайнятості або в суді.