Додаток  8

до наказу Волинського обласного центру зайнятості

                                                                  10.11.2022 № 296

 Технологічна картка

адміністративної послуги з внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, яка надається через центри надання адміністративних послуг

Волинський обласний центр зайнятості

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурний підрозділ, відповідальний за етапи (дію, рішення)

Строки виконання етапів (дія, рішення)

1.

Прийом, реєстрація заяви з пакетом документів та складання опису

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

Центр надання адміністративних послуг

У день надходження заяви

2.

Передача/прийом заяви суб’єкта звернення з доданими документами

Кур’єр центру надання адміністративних послуг/ працівники сектору з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Центр надання адміністративних послуг/ Сектор з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

У день надходження або у наступний робочий день

з дня находження заяви

3.

 

Перевірка заяви та доданих до неї документів на наявність підстав для зупинення розгляду

Завідувач сектору, провідний інспектор

Сектор з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Протягом наступного робочого дня після отримання заяви

4.

Прийняття рішення про зупинення розгляду заяви (за наявності підстав)

Керівник регіонального центру зайнятості

Сектор з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Не пізніше наступного робочого дня після перевірки заяви та доданих до неї документів 

5.

Повідомлення заявника про зупинення розгляду заяви

Завідувач сектору, провідний інспектор

Сектор з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Протягом двох робочих днів  після прийняття рішення про зупинення розгляду заяви

6.

Прийняття рішення регіональним центром зайнятості щодо внесення змін до дозволу

Керівник регіонального центру зайнятості

Сектор з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

3 робочих дні

з дня отримання заяви та документів; строк прийняття рішення за обставин зупинки розгляду заяви, продовжується з дня подання заяви про додавання документів або мотивувального листа,

з урахуванням часу який минув до зупинення розгляду заяви

7.

Оформлення дозволу

Завідувач сектору, провідний інспектор

Сектор з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

1 робочий день з дати прийняття рішення,

в межах встановлених строків

8.

Передача дозволу

до центру надання адміністративних послуг

Кур’єр центру надання адміністративних послуг

Центр надання адміністративних послуг

На наступний день після оформлення дозволу

9.

Видача суб’єкту звернення результату адміністративної послуги

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

Центр надання адміністративних послуг

У день звернення

Механізм оскарження результату надання адміністративної послуги.

Рішення про відмову у внесенні змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства може бути оскаржене до Державного центру зайнятості або

в суді.