Волинський обласний центр зайнятості оголошує додатковий відбір навчальних закладів для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних в період навчання у 2019 році.

З метою забезпечення належних умов для організації професійного навчання безробітних, раціонального використання коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та відповідно до п. 4 Порядку відбору навчальних закладів для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та їх проживання в період навчання, затвердженого Наказом Міністерства соціальної політики України 16.05.2013 року №269, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2013 року за №843/23375, Волинський обласний центр зайнятості повідомляє про проведення відбору  навчальних закладів для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних у 2019 році.

Відбір навчальних закладів проводиться за професією «Водій тролейбуса».

Прогнозована кількість слухачів з числа безробітних – 20 осіб.

Пропозиції про участь у відборі навчальних закладів для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та їх проживання в період навчання приймаються з 15.00 години 15 жовтня 2019 року до 16.00 години 29 жовтня 2019 року за адресою: 43025 м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 3-а, Волинський обласний центр зайнятості, кабінет №2, контактний телефон (0332) 72-53-01.  

Для участі у відборі до пропозиції необхідно подати такі документи:

1. Копія ліцензії для провадження діяльності з надання освітніх послуг за заявленою окремою професією (спеціальністю, напрямом або галуззю знань) – у разі отримання ліцензії до набрання чинності Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності" або інформацію щодо рішення органів ліцензування, визначених Постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 609 "Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України", про видачу ліцензії (із зазначенням реквізитів цього рішення) або ліцензію (копію ліцензії), видану органом ліцензування на паперовому носії, – у разі отримання ліцензії після набрання чинності Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності"; у разі наявності – копію сертифіката про акредитацію освітньої програми чи копію свідоцтва про атестацію з додатками.

2. Кошторис витрат на професійне навчання за окремою професією, складений відповідно до законодавства, з розрахунку 7 осіб в групі.

3. Інформація про наявність матеріально-технічного, навчально-методичного та кадрового забезпечення (кабінетів, лабораторій, навчальних майстерень, їх обладнання, комплексного методичного забезпечення навчального процесу, педагогічних кадрів, які будуть здійснювати професійне навчання безробітних, із зазначенням їх складу), баз для проведення виробничої практики.

4. Робочий навчальний план за професією, яка пропонується навчальним закладом.

Документи вкладаються в окремий конверт,  який запечатується, скріплюється печаткою навчального закладу та надсилається або подається до Волинського обласного центру зайнятості з написом: «На відбір навчальних закладів (професійне навчання)».

Критеріями прийнятності навчальних закладів – претендентів на участь у відборі, є подання всіх документів, вказаних в даному оголошенні щодо організації професійного навчання, відповідність матеріально-технічного, навчально-методичного та кадрового забезпечення для повного виконання робочих навчальних планів і робочих навчальних програм, місце розташування навчального закладу.

Навчальні заклади – учасники відбору до закінчення зазначеного в оголошенні строку подачі пропозицій про участь у відборі та до дати засідання Комісії мають право замінити, відкликати ці документи або внести до них зміни.

Засідання комісії з відбору навчальних закладів для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних для проведення розкриття пропозицій навчальних закладів відбудеться 30 жовтня 2019 року о 10.00 годині за адресою: 43025 м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького 3а, Волинський обласний центр зайнятості, зал засідань.

При розкритті конвертів з пропозиціями можуть бути присутні представники навчальних закладів, які подали пропозиції про участь у відборі.