КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Рибовод (кваліфікований робітник)

1-й розряд

  Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи, пов'язані з вирощуванням риби й молоді риб на різних стадіях їх розвитку. Заготовляє та очищає лозу для плітнів і кілків для кормових точок. Згрібає і спалює стару рослинність. Розпушує корми на складі, затарює корми у мішки, роздає корми й розкидає добрива вручну. Зачищає бункер кормороздавача після годування риби, вапнярку – після проведення вапнування ставка. Бере участь у вилові та пересадці риби.

  Повинен знати: правила заготівлі лози, її якість; основні види кормів для риб, добрив, вимоги до їх зберігання; правила охорони праці під час роботи на маломірних суднах (кормороздавачах, вапнярках).

  Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Рибовод (кваліфікований робітник)

2-й розряд

  Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи, пов'язані з вирощуванням риби й молоді риб на різких стадіях їх розвитку. Здійснює вилов і перевантаження риби, зариблення водойм. Бере участь у роботах з технічної меліорації водойм вручну: скошує і прибирає рослинність на ложі і дамбах; дезінфікує ложе ставів негашеним або хлорним вапном; розчищає водозбірні канали після спускання ставів. Миє і дезінфікує обладнання, інвентар. Вносить до ставів органічні добрива з використанням самохідних плавзасобів. Завантажує, вивантажує корми, добрива, вапно та інші вантажі вручну або за допомогою механізмів, у разі потреби – зважує і затарює. Ремонтує інвентар і обладнання. Облаштовує кормові місця: встановлює, переставляє, знімає кілки, кормові столики. Виготовляє і встановлює плітневі загороди для закріплення відкосів, дамб ставів. Охороняє стави, садки, басейни, гідротехнічні споруди.

  Повинен знати: правила оброблення і очищення ложа ставів, каналів; правила приготування мийних та дезінфекційних розчинів, поводження з ними; вимоги до якості миття, дезінфекції; способи внесення у стави органічних добрив за допомогою несамохідних і самохідних плавзасобів; способи ремонту рибницького інвентарю і обладнання; правила охорони ставів і гідротехнічних споруд; будову й правила експлуатації застосовуваних механізмів, обладнання, в тому числі самохідних суден – кормороздавачів, очеретокосарок, вапнярок і автономних годівниць «Рефлекс».

  Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією рибовода (кваліфікованого робітника) 1-го розряду не менше півроку.

 

КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Рибовод (кваліфікований робітник)

3-й розряд

  Завдання та обов'язки. Виконує нескладні роботи, пов'язані з вирощуванням риби й молоді риб на різних стадіях їх розвитку. Виконує роботи з поточного обслуговування й ремонту гідротехнічних споруд, технічної меліорації водойм під керівництвом рибовода вищого розряду. Виловлює, сортує, перевантажує товарну рибу і посадковий матеріал. Виловлює з басейнів та водойм дафнії і артемії. Годує рибу з весельних і моторних човнів, плавучих самохідних кормороздавачів. Перевіряє споживання кормів, видаляє снулу рибу. Очищає від забруднення басейни, садки та інше обладнання під час його експлуатації. Відловлює самців у морі, водосховищі, на підступах до нерестових рік,  інших водоймах з використанням самохідних плавзасобів. Здійснює підлідний лов риби. Спостерігає  за ходом мальків через канали та регулює його за допомогою різного роду загороджувальних пристроїв. Встановлює і піднімає штучні нерестовища, садки вручну і за допомогою механізмів, стежить та доглядає за ними. Вносить мінеральні добрива і  вапно до водойм. Заповняє стави водою. Доставляє ікру, рибопосадковий матеріал і плідників у спеціальних місткостях, у тому числі самохідних живорибних прорізях, з додержанням технологічного режиму. Виготовляє рибницький інвентар, знаряддя лову й оснащення для них вручну. Ремонтує обладнання, плавзасоби, механізми. Кроїть і звічковує вручну окремі частини знарядь лову прямокутної форми. Проводить аерацію води у водоймах, у тому числі з використанням механічних плавучих аераторів. Скошує рослинність на залитих водою ставах за допомогою механічної самохідної очеретокосарки типу ESOX, викорчовує пні вручну.

  Повинен знати: правила й способи поточного обслуговування і ремонту гідротехнічних споруд, виконання робіт з технічної меліорації водойм; правила й способи вилову, сортування й обліку товарної риби; вимоги до якості товарної риби; види кормів і способи їх приготування, роздавання, контроль за їх споживанням; правила годування риби; склад використовуваних кормів; вимоги до живих кормів; правила поводження з живою рибою; правила та способи очищення басейнів, садків та іншого обладнання; правила та способи підлідного лову; види штучних нерестовищ і нерестових субстратів; правила внесення мінеральних добрив і вапна до водойм; технологічний режим утримання ікри плідників та рибопосадкового матеріалу у контейнерах під час доставки; правила крою і вічкування окремих частин знарядь лову прямокутної форми; будову, правила експлуатації і ремонту застосовуваних механізмів, обладнання, плавзасобів гребних, самохідних, у тому числі очеретокосарок, кормороздавачів, вапнярок, аераторів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією рибовода (кваліфікованого робітника) 2-го розряду не менше одного року.

 

Для довідки: здобути професію можна у Млинівському відділенні Рівненського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Контактні дані:  смт Млинів, вул. Народна, 6, тел. (0259) 6-41-90.

e-mail: cptomliniv@ukr.net