Реєстр рішень Волинського обласного центру зайнятості з питань скасування дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства в області  від  05.08.2019р.

№               з/п

Номер та дата видачі дозволу

Номер та дата наказу про скасування дозволу

1

№848 від 31.08.2018

№289 від 05.08.2019

2

№855 від 05.09.2018

№289 від 05.08.2019

3

№857 від 05.09.2018

№289 від 05.08.2019